Nastavenie Kalcioveho reaktora

Štartujeme reaktor s ca. 25-30 bubliniek za minútu ČO2 a prietokom ca. 1000 ml za hodinu.

KH a Ca zmeriame a meriame každý deň pri nadstavení kalciaku. Ideálne hodnoty v akváriu KH: 7-8 a Ca 400-420

1. Keď je KH nízke, pridáme viac ČO2 a prietok trochu zvýšime.

2. Je KH vysoké aj Ca vysoké, znížime ČO2. poprípade vypneme ČO2.

3. Je KH nízke a Ca vysoké, necháme ČO2 nezmenené a znížime prietok najmenej ako to len ide, nesmie však byť voda v reaktore mliečna.

4. Je Ca nízke a KH vysoké, zvýšime prietok

Treba merať hodnoty každý deň, až pokým nenastavíme optimálne hodnoty. Potom stačí raz za týždeň.

Rady a návody